PDA

Xem bản đầy đủ : HẦM LÒ  1. QĐ 47/2001/QĐ-BCN định mức dự toán chuyên ngành xây dựng cơ bản mỏ than hầm lò
  2. QĐ 3031/QĐ-NLDK ban hành đơn giá chuyên ngành xây dựng cơ bản mỏ than hầm lò 2004
  3. Văn bản 1291/BXD-KTTC thỏa thuận giá dự toán ca máy chuyên ngành hầm lò
  4. Văn bản 6006/TKV-ĐT giá nhân công xây dựng mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh
  5. Quyết định 12083/QĐ-BCT công bố định mức dự toán xây dựng mỏ than hầm lò 2014