PDA

Xem bản đầy đủ : HƯỚNG DẪN, HỎI ĐÁP CÁC VĂN BẢN QPPL NGÀNH XÂY DỰNG 1. Giới thiệu
 2. Hướng dẫn xác định chi phí chung theo thông tư 06/2016/TT-BXD
 3. Hướng dẫn trình tự cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng từ năm 2017 theo nghị định số 59/2015/NĐ-CP và thông tư 17/2016/TT-BXD
 4. Điểm mới của quyết định 79/QĐ-BXD về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng so với quyết định 957/QĐ-BXD
 5. Hướng dẫn xác định giá nhân công theo quyết định 688/qđ-ubnd ngày 09/02/2017 của ubnd tp hà nội
 6. Những điểm mới và lưu ý khi xác định chi phí khảo sát xây dựng của TT 01/2017/TT-BXD và TT 17/2013/TT-BXD
 7. HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỊNH GIÁ XD (Câu 1 đến 20)
 8. Giải đáp trắc nghiệm Định giá Xây dựng từ câu 21 đến câu 40
 9. Hệ số điều chỉnh dự oán
 10. Phần mềm luyện thi sát hạch kỹ sư định giá xây dựng F1
 11. Hiểu đúng về thực hiện chuyển tiếp theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP đối với những dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP!
 12. [Hỏi] Áp dụng định mức sản xuất BT bằng trạm trộn
 13. Xin chỉ số giá xây dựng tỉnh Vĩnh Long Năm 2017
 14. Xin định mức