PDA

Xem bản đầy đủ : HÌNH ẢNH CÁC HOẠT ĐỘNG F1  1. Dự toán F1 tài trợ giải bóng đá Nữ khoa KT&QLXD - ĐHXD Hà Nội mở rộng năm học 2016 - 2017
  2. Khoa XD Cầu đường - Trường ĐH BK Đà Nẵng: Ký kết hợp tác hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng phần mềm “Dự toán F1”
  3. Hướng dẫn sử dụng Dự toán F1 tại Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam
  4. Hướng dẫn sử dụng Dự toán F1 tại Trường Đại Học Thủy Lợi
  5. Hướng dẫn sinh viên Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội sử dụng Dự toán F1
  6. Dự toán F1 tài trợ giải bóng đá Nam Sinh Viên Truyền Thống - Đại Học Xây Dựng
  7. Dự toán F1 tài trợ cuộc thi "Rung chuông vàng" mùa đầu tiên - Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
  8. Hướng dẫn sử dụng Dự toán F1 cho sinh viên Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Hà Nội
  9. Hướng dẫn sinh viên Trường Đại Học Thủy Lợi - HCM
  10. Hướng dẫn Dự toán F1 cho sinh viên ĐHXD 2018