PDA

Xem bản đầy đủ : 2018 1. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông báo giá bán lẻ xăng dầu từ 0 giờ 00 ngày 01.01.2018.
 2. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 04/01/2018
 3. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 19/01/2018
 4. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giữ nguyên giá xăng dầu như hiện hành từ 15 giờ 00 ngày 03.02.2018
 5. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21/02/2018
 6. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giữ nguyên giá xăng dầu như hiện hành từ 15 giờ ngày 08.3.2018
 7. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 07.4.2018
 8. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá dầu từ 15 giờ ngày 23.4.2018
 9. Petrolimex tăng giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 08.5.2018
 10. Petrolimex tăng giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 23.5.2018
 11. Petrolimex giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 22.6.2018
 12. Petrolimex điều chỉnh giá dầu từ 15 giờ ngày 07/07/2018
 13. Petrolimex giữ nguyên giá xăng dầu hiện hành từ 15 giờ ngày 07.6.2018
 14. Petrolimex giảm giá dầu từ 15 giờ ngày 23.7.2018
 15. Petrolimex điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 07.8.2018
 16. Petrolimex tăng giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 06.09.2018
 17. Petrolimex tăng giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 21.9.2018
 18. Petrolimex tăng giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 06.10.2018
 19. Petrolimex giảm giá xăng từ 15 giờ ngày 22.10.2018
 20. Petrolimex giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 06.11.2018
 21. Petrolimex giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 21.11.2018
 22. Petrolimex giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 06.12.2018