PDA

Xem bản đầy đủ : ĐÀ NẴNG 1. Quyết định 28 ban hàng tính giá cước,cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô năm 2007
 2. Văn bản số 11/TB-UBND điều chỉnh dự toán Đà Nẵng 2013
 3. Thông báo 07/TB-UBND điều chỉnh dự toán Đà nẵng 2014
 4. QĐ số 11 điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu năm 2013
 5. QĐ 3292 công bố giá vật liệu xây dựng của Thành Phố Đà Nẵng tháng 5-2014
 6. Giá VLXD tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 năm 2014 thành phố Đà Nẵng
 7. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 tỉnh Đà Nẵng
 8. Công văn số 84/TB-UBND thông báo triển khai thưc hiện TT01/2015 của Đà Nẵng
 9. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 4 năm 2015 TP Đà Nẵng
 10. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 1 năm 2016 TP Đà Nẵng
 11. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2016 TP Đà Nẵng
 12. Dự toán F1 cập nhật lương đầu vào căn cứ theo thông báo số 107/TB-UBND ngày 15/07/2016 của UBND TP Đà Nẵng
 13. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2016 TP Đà Nẵng
 14. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2016 TP Đà Nẵng
 15. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2015 TP Đà Nẵng
 16. Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2016 theo các quyết định số 9072/QĐ-UBND, 9073/QĐ-UBND, 9074/QĐ-UBND, 9075/QĐ-UBND ngày 29/12/2016
 17. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2017 TP Đà Nẵng
 18. Ký kết hợp tác hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng phần mềm “Dự toán F1”
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2017 TP Đà Nẵng
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2017 TP Đà Nẵng
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2017 TP Đà Nẵng
 22. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2018 TP Đà Nẵng
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2018 TP Đà Nẵng
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2018 TP Đà Nẵng
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2018 TP Đà Nẵng
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2019 TP Đà Nẵng
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2019 TP Đà Nẵng
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2019 TP Đà Nẵng