PDA

Xem bản đầy đủ : GIA LAI 1. Văn bản 524/SXD-QLHĐXD bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Gia Lai năm 2011
 2. QĐ 03 công bố giá một số vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai tháng 6/2014
 3. Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai quý 1 năm 2015
 4. Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai quý 1 năm 2014
 5. Đính chính công bố Giá vật liệu xây dựng Gia Lai số 01 năm 2014
 6. Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai quý 3 năm 2014
 7. Hướng dẫn 645/SXD-QLHĐXD điều chỉnh dự toán xây dựng Gia Lai 2014
 8. Hướng dẫn 526/SXD-QLHĐXD điều chỉnh dự toán xây dựng Gia Lai 2011
 9. CV số 301/SXD-QLHĐXD áp dụng đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai theo TT01/2015
 10. CV số 300/SXD-QLHĐXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Gia Lai theo TT01/2015
 11. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 1 năm 2015 tỉnh Gia Lai
 12. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công XD công văn số 300/SXD-QLHDXD tỉnh Gia Lai
 13. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 2 năm 2015 tỉnh Gia Lai
 14. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 1 năm 2016 tỉnh Gia Lai
 15. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2016 tỉnh Gia Lai
 16. Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7,8,9 và quý III năm 2016 tỉnh Gia Lai
 17. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 1 năm 2017 tỉnh Gia Lai
 18. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2017 tỉnh Gia Lai
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2018 tỉnh Gia Lai
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng năm 2019 tỉnh Gia Lai
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2019 tỉnh Gia Lai