PDA

Xem bản đầy đủ : HỒ CHÍ MINH 1. Đơn giá xây dựng TP HCM năm 2007
 2. Quyết định số 14 dự toán bổ sung chuyên ngành công viên cây xanh năm 2007
 3. Quyết định 4845 đơn giá duy trì cây xanh năm 2010
 4. QĐ 1299 công bố đơn giá xây dựng phần lắp đặt năm 2007
 5. QĐ 89 ban hàng đơn giá đuy trì hệ thống chiều sáng,điện tử,giao thông năm 2007
 6. Thông báo đơn giá vật liệu xây dựng của Thành Phố HCM tháng 2,3 năm 2011
 7. Công bố giá VLXD tháng 1 năm 2014 thành phố Hồ Chí Minh
 8. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 thành phố Hồ Chí Minh
 9. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 thành phố Hồ Chí Minh
 10. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 thành phố Hồ Chí Minh
 11. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 thành phố Hồ Chí Minh
 12. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 thành phố Hồ Chí Minh
 13. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2014 thành phố Hồ Chí Minh
 14. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 thành phố Hồ Chí Minh
 15. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 thành phố Hồ Chí Minh
 16. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 thành phố Hồ Chí Minh
 17. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 thành phố Hồ Chí Minh
 18. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 1 năm 2015 thành phố Hồ Chí Minh
 19. Công bố giá Vật liệu xây dựng quý 2 năm 2015 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 20. Xin bảng giá hiện tại các loại vật tư chủ yếu khu vực TpHCM
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2015 trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
 22. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 4 năm 2015 TP Hồ Chí Minh
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy 1 năm 2016 Thành phố Hồ Chí Minh
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy 2 năm 2016 Thành phố Hồ Chí Minh
 25. Dự toán F1 cập nhật đơn giá HCM 2016 theo quyết định số 3384/QĐ-UBND
 26. Hướng dẫn số: 11513/HD-SXD-KTXD ngày 21 tháng 7 năm 2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện bộ đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngà
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy 3 năm 2016 Thành phố Hồ Chí Minh
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy 4 năm 2016 Thành phố Hồ Chí Minh
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy 1 năm 2017 Thành phố Hồ Chí Minh
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy II năm 2017 Thành phố Hồ Chí Minh
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy III năm 2017 Thành phố Hồ Chí Minh
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy IV năm 2017 Thành phố Hồ Chí Minh
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy I năm 2018 Thành phố Hồ Chí Minh
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy II năm 2018 Thành phố Hồ Chí Minh
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy III năm 2018 Thành phố Hồ Chí Minh
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy IV năm 2018 Thành phố Hồ Chí Minh
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy I năm 2019 Thành phố Hồ Chí Minh
 38. Chưa cập nhật đơn giá mới công viên cây xanh 2019
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy II năm 2019 Thành phố Hồ Chí Minh
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy III năm 2019 Thành phố Hồ Chí Minh