PDA

Xem bản đầy đủ : Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 tỉnh Vĩnh Long



Vuanhtuyet
09-05-2015, 03:17 PM
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tháng 4 năm 2014 ban hành theo công văn số 119/CB.LS ngày 29/04/2014 của Liên sở Tài chính xây dựng UBND tỉnh Vĩnh Long.
http://www.mediafire.com/view/ycgy6cj782xse77/119_CB_LS_Gia_VLXD_Vinh_Long_T4_2014_dutoanf1.com. pdf