PDA

Xem bản đầy đủ : Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 Tỉnh Vĩnh Longhienluong
17-11-2018, 11:13 AM
Công văn Số: 1458/CB.LS ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Long về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long.

Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Ngoài các vật liệu có ghi chú (Chi phí vận chuyển) trên bảng giá, các vật

liệu còn lại giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến công trình tại trung tâm Thành phố và các thị trấn. Chủ đầu tư

và các đơn vị tư vấn xác định cự ly vận chuyển đến chân công trình đối với các vật liệu công bố giá bán tại nơi sản xuất và tại nơi khai thác.
https://drive.google.com/file/d/1K5jTeGVdkyv4iG8g2zahZO4QTlqUSh39/view?usp=sharing

hienluong
17-11-2018, 11:13 AM
Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long đã được cập nhật đầy đủ vào phần mềm Dự toán F1. Mọi người tải về để sử dụng được luôn, không phải nhập thủ công nữa nhé!