PDA

Xem bản đầy đủ : Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 tỉnh Kon Tumthuyshinie95hy
16-07-2016, 09:14 AM
Công văn Số: 02/CBLS-XD-TC ngày 27 tháng 04 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 từ ngày 01/03/2016 đến ngày 31/03/2016 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác.
Giá bán trên phương tiện bên mua và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

http://www.mediafire.com/file/xbazvvaknec53vj/C%C3%B4ng_b%E1%BB%91_gi%C3%A1_VLXD_Kon_Tum_th%C3%A 1ng_3.2016_dutoanf1.com.pdf