PDA

Xem bản đầy đủ : Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 tỉnh Kon Tumdutoanf1
10-12-2016, 02:52 PM
Công văn Số: 07/CBLS-XD-TC ngày 16 tháng 09 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 từ ngày 01/08/2016 đến ngày 31/08/2016 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác.
Giá bán trên phương tiện bên mua và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

http://www.mediafire.com/file/camamwdh7pbfloh/C%C3%B4ng+b%E1%BB%91+gi%C3%A1+VLXD+Kon+Tum+th%C3%A 1ng+8.2016_dutoanf1.com.pdf