PDA

Xem bản đầy đủ : Công văn 1126/SXD-KTTH của SXD Vĩnh Long ( ngày 20/12/2012)Vuanhtuyet
03-03-2015, 01:44 PM
Công văn số 1126/SXD-KTTH ngày 20/12/2012 của Sở Xây dựng Vĩnh Long hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình.
http://www.mediafire.com/view/0n1imh99hhmfnh8/1126_hdan_dieu_chinh_du_toan_xd_cong_trinh_theo_ND 70_chinh_thuc_lan_2.pdf