PDA

Xem bản đầy đủ : Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 tỉnh Kon TumNgapham94
28-12-2016, 08:50 AM
Công văn Số: 11/CBLS-XD-TC ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 từ ngày 01/012/2016 đến ngày 31/12/2016 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác.

Công bố giá các loại vật liệu xây dựng trong tháng 12 để chủ đầu tư và tổ chức tư vấn tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình.

Giá bán trên phương tiện bên mua và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
http://www.mediafire.com/file/l23wtrc621bc76o/gi%C3%A1_v%E1%BA%ADt_li%E1%BB%87u_x%C3%A2y_d%E1%BB %B1ng_t%E1%BB%89nh_Kon_Tum_th%C3%A1ng_12.2016.duto anf1.com.pdf