PDA

Xem bản đầy đủ : Quyết định 334/QĐ_UBND v/v xếp loại đường bộ để tính cước vận tải năm 2014Vuanhtuyet
12-03-2015, 09:39 AM
Quyết định về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo công văn số 334/QĐ_UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh Kon Tum.
http://www.mediafire.com/view/g3ff5v0gt9q9anc/quyet-dinh-phan-loai-duong-bo-2013-dutoanf1.com.pdf