Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 16 giờ 00 ngày 21.01.2015; Tải văn bản:...