Công văn Số: 1172/CBLS-SXD-STC ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng tỉnh Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời điểm tháng 12 năm 2016....