Theo tôi, hiện tại F1 đang đứng đầu, kế đến là CT, G8, Eta, Delta, ... sau cùng là Escon.
Hãy test và so sánh các những tiện dụng mà các pm mang lại cho người dùng, từ đó tự mỗi người sẽ đánh giá...