Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 12 giờ 00 ngày 13.10.2014; Tải văn bản:...