Ngày 07.6.2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giữ nguyên giá xăng dầu như hiện hành:


568


Mức giá này tiếp tục có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 07.6.2018 cho đến khi có thông cáo...