Công văn Số: 2106/SXD-KT&VLXD ngày 11 tháng 07 năm 2017 của Sở Xây Dựng Ninh Thuận về việc công bố giá các vật liệu xây dựng Quý III năm 2017 trong phạm vi thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Giá...