Ngày 04/11/2017, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức tăng giá xăng dầu cụ thể mức giá mới như sau:



495


Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 04 tháng 11 năm 2017 cho...