Công văn Số: 1593/TBLS.TC-XD ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Yên Bái về việc công bố điều chỉnh giá giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2016 trên địa bàn tỉnh Yên Bái áp dụng...