Công văn Số: 42/QĐ-SXD ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Sở Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 3 và quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Công bố Chỉ số giá xây dựng...