Dự toán f1 cho hỏi. Khi tôi lập nhiều hạng mục trong 1 công trình gồm: Nhà điều hành, kho, nhà ăn, nhà công nhân... Lúc tôi nhập giá vật liệu thì tách ra từng hạng mục 1. Tôi muốn nhập 1 lần cho tất...