Em chào anh.
Em gửi anh QDD5913-UBND đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
http://i1377.photobucket.com/albums/ah53/lebatinh/Q5913_zps1ucbfnm9.jpg