m làm đang cần file pdf của quyết định và các bộ đơn giá của Nghệ An ra ngày 16/12/2015;
Mong diễn đàn giúp. Mail của mình là hangnguyenxda@gmail.com.
M cảm ơn !