Anh chị có mẫu Excell này cho em xin tham khảo với ạ!

Em cám ơn! email em: halehuycad@gmail.com