Mấy năm rồi vẫn vậy. Một Form công văn. Sửa đi sửa lại lỗi đó vẫn còn. Đúng là công chức.