Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 10 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huê.
http://www.mediafire.com/view/djvkay4akevajbw/GIA_VLXD_THUA_THIEN_HUE_THANG_10_NAM_2014_DUTOANF1.COM.pdf