Em là newbie nên chưa có trình độ về dự toán
Hiện tại bên em đang muốn tính ca giao khoán cho xe, máy của công ty xuống các đội sản xuất.
Xin các bác chỉ giúp em phương...