bạn có báo giá quý 3 không? nhờ gửi cho mình với ah