Anh chị cho e hỏi chút. Em có file F1, mục khảo sát có dự toán -dự thầu #0, e đã đọc đi đọc lại nhưng vẫn không hiêu sao, các anh chị có kinh nghiệm giúp e với ạ