Bác đã xin được chưa bác ơi, nếu có rồi cho em xin với. Đang rất cần, em cho người lên tận sở xây dựng rồi mà cũng ko có. Bác có cho em xin với, rất cảm ơn bác!!