Chào anh, để có bảng VL, NC, Máy và tổng hợp dự toán riêng cho từng hạng mục thì anh làm theo hướng dẫn sau:
1. vào menu "Chọn hạng mục" -> "Thêm hạng mục" -> anh gõ vào tên hạng mục và bấm đồng ý...