Tất cả các công tác trên đều là GTT, mình đưa ra công tác tương tự bạn có thể sửa lại định mức cho phù hợp với công trình của bạn:
1/ Xoa nền bằng máy, bạn lấy định mức của xoa nền không đánh màu...