có ai dùng qua PM này chưa nhỉ, mình dùng bản dùng thử ko chỉnh sửa đc nội dung nên ko làm đc. bác nào có bản chỉnh sửa đc dùng thử nghiệm trong 1 tháng giống như mấy PM dự toán ko nhỉ, inb mình với....