Ngày 08/03/2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giữ nguyên giá xăng dầu như hiện hành:


http://forum.dutoanf1.com/attachment.php?attachmentid=530&d=1519811359

Mức giá này tiếp tục có hiệu lực từ...