Tìm :

Kiểu: Bài viết; Thành viên: Ngapham94

Trang 1 của 20 1 2 3 4

Tìm : Tìm mất 0.07 giây.

 1. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2021 tỉnh Điện Biên

  Công văn Số: 1716/CBGVL-SXD ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng đang lưu thông trên thị trường Tỉnh Điện Biên thời điểm tháng 08...
 2. Xin chào! Bên dữ liệu F1 đã kiểm tra giá vật liệu...

  Xin chào! Bên dữ liệu F1 đã kiểm tra giá vật liệu cây chống tràm giá đã bao gồm thuế là 17.000/cây theo công bố của Liên Sở Tài Chính - Xây dựng! và lắp đúng đơn vị là cây! chứ không phải là...
 3. Công bố giá vật liệu xây dựng Quý 2 năm 2019 của...

  Công bố giá vật liệu xây dựng Quý 2 năm 2019 của tỉnh Ninh Thuận đã được cập nhật đầy đủ vào phần mềm Dự toán F1. Mọi người tải về để sử dụng được luôn, không phải nhập thủ công nữa nhé!
 4. Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2018 của tỉnh Vĩnh...

  Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2018 của tỉnh Vĩnh Phúc đã được cập nhật đầy đủ vào phần mềm Dự toán F1. Mọi người tải về để sử dụng được luôn, không phải nhập thủ công nữa nhé!
 5. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 Tỉnh Vĩnh Phúc

  Công văn Số: 68/CBLS-XD-TC ngày 04 tháng 1 năm 2019 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc.

  Giá vật liệu xây...
 6. Công bố giá VLXD quý IV năm 2018 của tỉnh Hà Nam...

  Công bố giá VLXD quý IV năm 2018 của tỉnh Hà Nam đã được cập nhật đầy đủ vào phần mềm Dự toán F1. Mọi người tải về để sử dụng được luôn, không phải nhập thủ công nữa nhé!
 7. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2018 Tỉnh Hà Nam

  Công văn Số: 2429/CB-SXD ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Hà Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Tỉnh Hà Nam quý IV năm 2018.

  Giá chưa bao gồm thuế giá...
 8. Công bố giá VLXD quý 4 năm 2018 của TP Hà Nội đã...

  Công bố giá VLXD quý 4 năm 2018 của TP Hà Nội đã được cập nhật đầy đủ vào phần mềm Dự toán F1. Mọi người tải về để sử dụng được luôn, không phải nhập thủ công nữa nhé!
 9. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý 4 năm 2018

  Công văn Số: 04/2018/CBGVL-LS ngày 01 tháng 12 năm 2018 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Hà Nội về việc công bố giá vật liệu xây dựng Quý 4 năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  Giá vật liệu...
 10. Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2018 của tỉnh Quảng...

  Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2018 của tỉnh Quảng Trị đã được cập nhật đầy đủ vào phần mềm Dự toán F1. Mọi người tải về để sử dụng được luôn, không phải nhập thủ công nữa nhé!
 11. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018 Tỉnh Quảng Trị

  Công văn Số: 3844/CB/STC-SXD ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Quảng Trị về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 11 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng...
 12. Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2018 của tỉnh Cà...

  Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2018 của tỉnh Cà Mau đã được cập nhật đầy đủ vào phần mềm Dự toán F1. Mọi người tải về để sử dụng được luôn, không phải nhập thủ công nữa nhé!
 13. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 Tỉnh Cà Mau

  Công văn Số: 10/LSTC-XD ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau.

  Giá đã bao gồm thuế...
 14. Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2018 của tỉnh Cần...

  Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2018 của tỉnh Cần Thơ đã được cập nhật đầy đủ vào phần mềm Dự toán F1. Mọi người tải về để sử dụng được luôn, không phải nhập thủ công nữa nhé!
 15. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 Tỉnh Cần Thơ

  Công văn Số: 12/SXD-KT&VLXD ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Sở Xây Dựng Cần Thơ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

  Giá chưa gồm thuế giá trị gia...
 16. Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2018 của tỉnh Bình...

  Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2018 của tỉnh Bình Thuận đã được cập nhật đầy đủ vào phần mềm Dự toán F1. Mọi người tải về để sử dụng được luôn, không phải nhập thủ công nữa nhé!
 17. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 tỉnh Bình Thuận

  Công văn Số: 4188/SXD-KT&VLXD ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

  Giá vật liệu trong bảng...
 18. Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2018 của tỉnh Vĩnh...

  Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2018 của tỉnh Vĩnh Phúc đã được cập nhật đầy đủ vào phần mềm Dự toán F1. Mọi người tải về để sử dụng được luôn, không phải nhập thủ công nữa nhé!
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018 Tỉnh Vĩnh Phúc

  Công văn Số: 4599/CBLS-XD-TC ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc.

  Giá vật liệu...
 20. Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2018 của tỉnh Bắc...

  Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2018 của tỉnh Bắc Ninh đã được cập nhật đầy đủ vào phần mềm Dự toán F1. Mọi người tải về để sử dụng được luôn, không phải nhập thủ công nữa nhé!
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018 Tỉnh Bắc Ninh

  Công văn số: 12/2018/CBLS-XD-TC ngày 7 tháng 12 năm 2018 của sở Xây Dựng tỉnh Bắc Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây dựng khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ...
 22. Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2018 của tỉnh Đồng...

  Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2018 của tỉnh Đồng Tháp đã được cập nhật đầy đủ vào phần mềm Dự toán F1. Mọi người tải về để sử dụng được luôn, không phải nhập thủ công nữa nhé!
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018 Tỉnh Đồng Tháp

  Công văn Số: 80/CB-LS ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp.
  Giá đã bao gồm thuế...
 24. Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2018 của tỉnh Điện...

  Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2018 của tỉnh Điện Biên đã được cập nhật đầy đủ vào phần mềm Dự toán F1. Mọi người tải về để sử dụng được luôn, không phải nhập thủ công nữa nhé!
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018 tỉnh Điện Biên

  Công văn Số: 1568/CBGVLXD/XD-TC ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng đang lưu thông trên thị trường Tỉnh Điện Biên thời điểm...
Kết quả 1 đến 25 của 500
Trang 1 của 20 1 2 3 4
CÔNG TY CỔ PHẦN F1 TECH
Add: Số 26, Ngõ 91, Tổ 14, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội
Tel: 024 3990 8058
Email : dutoanf1@gmail.com