Công văn Số: 1499/CBG-SXD ngày 25 tháng 05 năm 2017 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3+4 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Gía xăng, dầu là giá đã tính cả lệ phí giao thông.
Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp đến trung tâm huyện, thị xã, thành phố trong vòng bán kính 5km.

https://drive.google.com/open?id=0B7...XduQnJ4aVRDS2M