Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2009 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng dầu hoả; theo đó, giá mặt hàng này tiếp tục giảm 500 đồng/lít.

Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 mặt hàng dầu hoả giảm từ 11.500 đồng/lít xuống 11.000 đồng/lít.

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop...ngay_05_3_2009