Công văn số 1359/CBG-SXD của Sở Xây dựng UBND tỉnh Long An ngày 19 tháng 05 năm 2017 công bố giá VLXD và nhiên liệu trên địa bàn tỉnh Long An tháng 5/2017.
Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chưa tính cước vận chuyển tới chân công trình theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 14/06/2013 của UBND tỉnh Long An.
Giá trên để tham khảo trong quá trình lập dự toán thiết kế, thẩm tra và thẩm định dự toán công trình.

https://drive.google.com/open?id=0B7...WpKMVdMWC1halk