Ngày 24/3/2017 UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định 695/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo quyết định này để các tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, vận dụng, tham khảo khi xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bộ đơn giá xây dựng chuyên ngành điện gồm 2 phần:

1. Đơn giá xây dựng chuyên ngành điện - Phần lắp đặt đường dây tải điện;

2. Đơn giá xây dựng chuyên ngành điện - Phần lắp đặt trạm biến áp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2017 và thay thế quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng chuyên ngành điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Name:  695.2017.nganh dien_thai binh_dutoanf1.com_001.png
Views: 1796
Size:  129.3 KB
Name:  695.2017.nganh dien_thai binh_dutoanf1.com_002.png
Views: 1702
Size:  76.9 KB