Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2009 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh tiếp giá bán mặt hàng dầu điêzen; theo đó, giá bán lẻ mặt hàng này giảm 500 đồng/lít.

Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các loại điêzen như sau: Điêzen 0,05S còn 10.000 đồng/lít, điêzen 0,25S còn 9.950 đồng/lít

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop...ng_03_nam_2009