Công văn Số: 7899/SXD-QLXD ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Thành Phố Đà Nẵng về việc công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thời điểm tháng 11 năm 2014 trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến chân công trình.
http://www.mediafire.com/view/2g6f6c...toanf1.com.pdf