Công văn Số: 02/CBGVL-LS ngày 04 tháng 03 năm 2014 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính Gia Lai về việc Đính chính công bố giá vật liệu xây dựng theo công bố số 01/CBGVL-LS năm 2014 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp tại trung tâm Thành phồ Pleiku, cá huyện và thị xã.
http://www.mediafire.com/view/06dk5z...toanf1.com.pdf