Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2009 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán mặt hàng xăng ô tô; theo đó, giá bán lẻ mặt hàng này tăng 500 đồng/lít.

Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các loại xăng như sau: Xăng RON 95 không chì là 12.000 đồng/lít, xăng RON 92 không chì là 11.500 đồng/lít.

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop...ng_04_nam_2009