Công văn Số: 03/CBGVL-LS ngày 27 tháng 06 năm 2014 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính Gia Lai về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai áp dụng từ ngày 01/06/2014. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp tại trung tâm Thành phồ Pleiku, cá huyện và thị xã.
http://www.mediafire.com/view/x88fwf...toanf1.com.pdf