Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2014.
http://www.mediafire.com/view/7pi6mi...toanf1.com.pdf