Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tháng 6 năm 2014.
http://www.mediafire.com/view/364nn4...toanf1.com.pdf