Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2009 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh tiếp giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng và dầu hoả tăng 500 đồng/lít.

Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau: Xăng RON 95 không chì là 12.500 đồng/lít, xăng RON 92 không chì là 12.000 đồng/lít; dầu hoả là 11.500 đồng/lít.

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop...ang_4_nam_2009